Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

  • Zarządzeniem Nr 336/2019 z dnia 24 października 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 9/5.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.10.2019 roku do dnia 14.11.2019 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.