Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem Nr 320/2019 z dnia 07 października 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowana położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 07.10.2019 roku do dnia 28.10.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.