Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki informuje, że firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach planuje mycie i dezynfekcje pojemników na odpady komunalne zmieszane na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Akcja będzie prowadzona w dniach:

  • 21 i 22 marca 2016 – zgodnie z harmonogramem Kamieniec Ząbkowicki.
  • 24 i 25 marca 2016 – zgodnie z harmonogramem sołectwa.
  • 26 i 29 marca 2016 – zgodnie z harmonogramem Kamieniec Ząbkowicki.
  • 31 marca i 1 kwietnia 2016 – zgodnie z harmonogramem sołectwa.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców, aby w tych dniach wszystkie pojemniki były wystawione do późnych godzin popołudniowych.