Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II po raz drugi w tym roku kalendarzowym realizowali projekt „Młodzi Głosują”. Młodzież mogła zagłosować na komitety wyborcze zarejestrowane na liście w naszym okręgu wyborczym.

Wybory w obu szkołach zostały poprzedzone przeprowadzeniem ankiety wśród uczniów na temat ich wiedzy o Sejmie i Senacie oraz wyborów. Młodzież zaangażowana w realizację projektu przygotowała lekcje dotyczące wyborów oraz parlamentu i przeprowadziła je w klasach VI – VIII.

Najważniejszym punktem przedsięwzięcia było jednak przeprowadzenie wyborów. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się one 8 października 2019 r., natomiast w Szkole Podstawowej nr 2, dzień wcześniej, czyli 7 października 2019 r. Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem i uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli.

Uczniowie największe poparcie udzielali KW Prawo i Sprawiedliwość, który wygrał w obu szkołach uzyskując w SP nr 2 – 40,5% i w SP nr 1 – 46,78 %.

Wyniki głosowania na pozostałe komitety wyborcze przedstawiają się następująco:

Komitet Wyborczy SP 1

SP 2

Polskie Stronnictwo Ludowe 5,06% 9,17%
Prawo i Sprawiedliwość 40,5% 46,78%
Sojusz Lewicy Demokratycznej 13,9% 12,8%
Konfederacja Wolność i Niepodległość 15,06% 13,7%
Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 21,5% 12,8%
Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 3,78% 4,58%

 

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program „Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. Uczy ich brania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Koordynatorem projektu była pani Małgorzata Wrońska.