.I pamięć trwa po dzień dzisiejszy

O królu Bolesławie Chrobrym,

Co pierwszy z polskich książąt – Piastów

Uzyskał prawo do korony.

31 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się uroczysty apel. Zgodnie z tradycją Święto Patrona połączono z  Dniem Samorządności. Po wprowadzeniu sztandarów: szkoły podstawowej i gimnazjum odśpiewano hymn narodowy i złożono kwiaty pod popiersiem patrona. Zaśpiewano również hymn szkoły.

Wyrazem hołdu złożonego wielkiemu władcy polskiemu, którego imię od 1961 roku nosi szkoła podstawowa, stały się słowa wiersza Juliana Ursyna Niemcewicza:

(…)

Bolesław Chrobry

był to król dobry, w boju tylko srogi,

był sprawiedliwy i karał swawole,

Pod nim bezpiecznie i kmiotek ubogi

Mógł orać pole.

(…)

Samorządność uczniowska to bardzo ważny element pracy wychowawczej w naszych szkołach – podkreśliła przewodnicząca szkoły – Oliwia Wróbel. Aby w symboliczny sposób podkreślić swoją obecność w społeczności uczniowskiej, jak co roku od lat, członkowie Samorządów Uczniowskich odnowili ślubowanie, którego rotę odczytała pani Agata Olewicz – opiekun samorządu. Nad realizacją całości zadań w Dniu Patrona czuwały panie: Agata Olewicz i Anna Styga – opiekunowie Samorządów Uczniowskich.

W Dniu Samorządności uczniowie kl. VII i III zajęli miejsca nauczycieli z przewodniczącą Karoliną Bierut – dyrektorem szkoły na czele. Dyrektor Bożena Kołodziej, by tradycji uczynić zadość, przekazała symboliczny klucz samorządności na ręce nowo powołanej pani dyrektor  z przesłaniem: Przekazuję Wam symbol władzy w szkole, abyście rządzili sprawiedliwie, odpowiedzialnie i mądrze. Niech bezpiecznie czują się w szkole ci, których oddajemy dziś pod wasza opiekę… Pani dyrektor K. Bierut w swym przemówieniu podziękowała w imieniu koleżanek i kolegów za szansę sprawdzenia się w trudnym zawodzie nauczyciela. Przyrzekła, że uczniowie najstarszych klas jako kadra pedagogiczna wykażą się dojrzałością, umiejętnościami i sumiennością.

Program artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem pań: Aleksandry Rembiasz i Bogumiły Pietrusewicz stanowiła inscenizacja słowno – muzyczna, prezentująca postać patrona Bolesława Chrobrego (król – Kamil Kukla, biskupi: Paweł Waleryś, Adam Termena). Zebrani na szkolnej uroczystości stali się świadkami koronacji Bolesława Chrobrego, który przyjął insygnia władzy: koronę i berło oraz włócznię św. Maurycego z rąk biskupa. Król – patron szkoły, mieszkający sobie godnie w portrecie na ścianie, zwrócił się do dzieci z postanowieniem pozostania razem z nimi w szkole marzeń. Podarował im kilka dobrych rad: brak wybryków, szacunek dla nauczycieli, serce dla szkoły, która powinna być powodem ich dumy. Na zakończenie chór szkolny przy pianinowym akompaniamencie pani Bogumiły Pietrusewicz wykonał refleksyjne, przepojone miłością do Ojczyzny pieśni patriotyczne, które nadały poważny charakter szkolnej uroczystości.

Po apelu uczniowie i ich nowi nauczyciele udali się do klas, gdzie przeprowadzono zajęcia zgodnie z planem lekcji. 2 listopada 2017 r. nastąpiło podsumowanie Dnia Samorządności na apelu dla uczniów kl. VII i III. Nastąpiło wówczas oddanie klucza samorządności pani dyrektor Bożenie Kołodziej, która pochwaliła zaangażowanych uczniów za wywiązanie się z obowiązków, przygotowanie i przeprowadzenie lekcji oraz miłą atmosferę. Przewodnicząca szkoły Karolina Bierut podkreśliła rolę współpracy uczniów z nauczycielami i ich odpowiedzialność w wywiązaniu się z powierzonych zadań. Uczniowie dzielnie się spisali w roli kadry pedagogicznej – przeprowadzili ciekawe lekcje, czego wyrazem stało się zadowolenie uczniów wielu klas, celujące i bardzo dobre oceny za ich realizację.

Dorota Twardowska