Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyciel to potrafi, bez wyjątku aż do piątku. No a za to od nas szóstka się należy! 11 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły, zgromadzeni zaśpiewali hymn państwowy. Dyrektor Bożena Kołodziej powitała zaproszonych gości i przyjaciół szkoły, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz absolwentów gimnazjum, a następnie przedstawiła rys historyczny Komisji Edukacji Narodowej, a także znaczenie tej jednej z pierwszych w Europie państwowej instytucji oświatowej. W swym przemówieniu szczególną uwagę zwróciła na pełną poświęcenia pracę nauczyciela na rzecz edukacji. Podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, cierpliwość i serce. Życzyła zadowolenia z pracy pedagogicznej, spełnienia marzeń osobistych i zawodowych.

Przewodnicząca szkoły Zofia Bocian w imieniu Samorządu Uczniowskiego podziękowała wszystkim nauczycielom za przekazywaną wiedzę oraz trud włożony w kształcenie serc i umysłów młodzieży, a Julia Jankojć przypomniała zebranym na szkolnej uroczystości historię powstania święta, zwanego Dniem Nauczyciela. Następnie uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych nauczycieli oraz pracowników szkoły. Przed częścią artystyczną, zgodnie z tradycją, zaśpiewano radosny hymn szkolny.

Uczniowie kamienieckiej Jedynki pod opieką pań: Aleksandry Rembiasz, Bogumiły Pietrusewicz i Grażyny Mikulskiej zaprezentowali program artystyczny. Konferansjer (Kacper Czachor), dla uświetnienia pokojowego spotkania z okazji Dnia Nauczyciela, zaprosił do współpracy Fortunę – grecką boginię, kierującą ludzkimi losami (Nikola Łuczak), która zapowiedziała zmagania pomiędzy najodważniejszymi z odważnych, czyli uczniami, a szanownym gronem nauczycieli, o których losie zadecyduje dziś sama bogini. Jako pierwsze odbyły się potyczki pomiędzy uczniami i nauczycielkami (Karina Służyńska, Klaudia Niemiec, Zofia Bocian) – walka na hasła i rymy częstochowskie, a następnie konkurs recytatorski, zakończony stwierdzeniem: „Jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to u nas w szkole jest ich bardzo wiele, a nazywają się – NAUCZYCIELE!”

Opłacało się nauczycielom stawać w szranki z uczniami! Ich zapał, trud i cierpliwość doceniono, gdy w Dniu Edukacji ogłoszono zwycięzców – laureatów Gali Oskarowej aż w 15 kategoriach! Stali się nimi wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły z panią dyrektor na czele. Otrzymali najmilsze prezenty – laurki z życzeniami, własnoręcznie wykonane przez chętnych uczniów.

W programie na szczególną uwagę zasługuje chór – uczniowie kl. 5a, 6a i 4a, który wykonał urokliwe, pełne radości piosenki, wpisując „do dziennika szóstkę wszystkim pedagogom za wysiłki i za trudy”: „14 października”, „Nauczycielom”, „Zaśpiewamy nauczycielom na ludowo”. Całość przedstawienia uzupełniał wdzięczny pokaz tańca towarzyskiego oraz pełne radości popisy taneczne początkujących cheerleaderek z grupy świetlicowej.

Z kolei głos zabrał wójt Marcin Czerniec, który podziękował nauczycielom za zaangażowanie w ich pracy z najmłodszymi jako najwyższej wartości.  Złożył w imieniu własnym i władz samorządowych pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi życzenia wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów, zawodowego spełnienia, osobistego szczęścia, społecznego uznania. Następnie włodarz gminy, podsumowując dorobek edukacyjny, pogratulował 77. najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom wyników w nauce, a następnie wręczył stypendia w kategoriach: za wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia w konkursach, za wzorową postawę społeczną.

Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły Bożena Kołodziej podziękowała artystom oraz nauczycielom, a także Samorządowi Uczniowskiemu pod opieką pani Anny Stygi, za przygotowanie uroczystości. Serdeczne podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyraziły również panie: w imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 – wicedyrektor Renata Kocjan-Górska oraz w imieniu Rady Rodziców – Martyna Stolarczyk, która zaprosiła nauczycieli, pracowników szkoły oraz gości na słodki poczęstunek.

Goście obecni na uroczystości: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcin Czerniec, zastępca przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Oświaty Tadeusz Cenarski, zastępczyni przewodniczącej Rady Gminy Sylwia Demidowicz, radni Bogusława Tokarz i Jan Włoch, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Renata Kocjan-Górska, przewodnicząca Rady Rodziców Martyna Stolarczyk.

Dorota Twardowska