Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat uczestniczą w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze, która jest organizowania w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” przez Studio Wschód – program telewizyjny emitowany w TVP Wrocław.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za podarowanie symbolicznej lampki na opuszczone i zaniedbane mogiły na Ukrainie i Wileńszczyźnie, które czekają na naszą pomoc i pamięć. Na niektórych mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki. Nasze znicze zapłoną na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie i Łyczakowie we Lwowie oraz na ponad 80 polskich cmentarzach na Ukrainie, które tego lata remontowane były przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska.

Pamiętamy o słowach naszego Patrona Świętego Jana Pawła II: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli”.

Samorząd Uczniowski