W całej Polsce 19 kwietnia 2018 r. po raz szósty obchodzono 75. rocznicę Powstania w Getcie warszawskim. Był to największy zbrojny zryw Żydów podczas II wojny światowej w Warszawie.  

Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II po raz kolejny odbyła się akcja społeczno-edukacyjna pt. „Żonkile”, która ma na celu szerzenie wiedzy o powstaniu. Tegoroczną akcję patronatem objęli Prezydent RP oraz Minister Edukacji Narodowej. Celem tej akcji jest pamięć o tym, co działo się za murami getta, a żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o tym wydarzeniu.

W poszczególnych klasach odbyły się lekcje historii poświęcone Powstaniu w Getcie warszawskim. Uczniowie oglądali ciekawą prezentację, jak również film pt. „Nie było żadnej nadziei”, który był bardzo wzruszający. Opowiadał on o planowaniu, późniejszym przebiegu powstania oraz likwidacji warszawskiego getta.  Pan dyrektor, nauczyciele i pracownicy szkoły dostali papierowe żonkile wykonane przez uczniów naszej szkoły. Już po raz kolejny bardzo się zaangażowaliśmy, przynosząc żonkile, wykonując i prezentując plakaty, ubierając się w koszulki z napisem „Łączy nas pamięć”.

Wiktoria Sarzyńska z klasy VI pod opieką p. Alicji Nowakowskiej