W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim zainteresowani uczniowie z klasy V i VI wzięli udział w szkolnym etapie IV edycji Dolnośląskiego Konkursu Mitologicznego dla szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań mitologia grecką i rzymską. Dziewięcioro uczniów w środę o godzinie 12.00 zgodnie z regulaminem,  przystąpiło do rozwiązywania testu sprawdzającego znajomość zagadnień mitologii Greków i Rzymian. Konkurs odbył się 17 lutego 2016 r., a organizatorem jest Zespół Szkół Urszulańskich we Wrocławiu.

Trzydzieści pytań zamkniętych nie należało do łatwych. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: pani Alicja Walerian i pani Alicja Nowakowska wyłoniła najlepszych.

I miejsce – Bartosz Pajkiert z klasy VI

II miejsce – Emilia Łukasik z klasy V

III miejsce – Manuela Siwak z klasy V

Drugi etap – międzyszkolny – jest finałem konkursu i odbędzie się w Zespole Szkół Urszulańskich we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że zakwalifikujemy się do finału i będziemy godnie reprezentować naszą szkołę.

Uczestnicy konkursu pod opieką pani Alicji Nowakowskiej