Uczniowie z klasy IIa i IIIa Szkoły Podstawowej nr 2  w Kamieńcu Ząbkowickim pojechali do okolicznych kopalni z życzeniami z okazji Barbórki. 5 grudnia 2016 r., pod opieką p. Anety Fiedeń i p. Małgorzaty Wilk  dzieci zaprezentowały program artystyczny z elementami tańca, piosenek i wierszy.

Możliwość podziwiania stroju górniczego, poznanie symboliki kolorów, rozmowy o niebezpiecznej pracy w kopalni okazały się bezcenne. Następnie Kierownictwu Kopalni EUROVIA (oddział Paczków) oraz Kopalni Surowców Mineralnych ,,BYCZEŃ’’ dzieci wręczyły dyplomy i drobne upominki. Górnicy natomiast obdarowali każde dziecko słodkim upominkiem. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.

Drodzy Górnicy,

życzymy Wam wszelkiej pomyślności.

Niechaj w Waszych sercach stale radość gości.

Jak nakazuje zwyczaj i tradycja stara,

niech Was błogosławi Święta Barbara!

Szczęść Boże!