W Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Chrobrego z oddziałami Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim miał miejsce Tydzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci.”

W terminie od 12 do 16 lutego 2018 r. w zaplanowano  i przeprowadzono wiele działań promujących: bezpieczne korzystanie z Internetu,  pozytywne wykorzystywanie Internetu, a także odpowiednie zachowanie w sieci poprzez szacunek  i tolerancję. Wszystkie te działania zostały zaprezentowane na stronie naszej szkoły. W realizację zadań włączyła się cała społeczność szkolna. Wychowawcy przeprowadzili na godzinie wychowawczej pogadanki na temat zagrożeń w Internecie i jak się przed nimi chronić, a  uczniowie w zespołach klasowych wspólnie przygotowali gazetki tematyczne, które zostały ocenione i nagrodzone. Nauczyciele informatyki przeprowadzili lekcje edukacyjne dotyczące cyberprzemocy i kultury w sieci.  Uczniowie klas I-VII szkoły podstawowej wzięli udział w wielu konkursach: plastycznych, promujących bezpieczny Internet, przygotowali logo obchodów bezpiecznego Internetu. Wykonali też plakat w edytorze grafiki promujący odpowiednie zachowanie.  Gimnazjaliści narysowali komiksy związane z zagrożeniami w Internecie, uczniowie klas VI, VII szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum przygotowali prezentacje i nakręcili filmy o zagrożeniach w Internecie oraz jak się zachować, aby ich uniknąć.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli  II miejsce w Konkursie Filmowym dla młodzieży zorganizowanym przez Fundację Dobrych Działań w ramach projektu  „Świeć przykładem – widoczny, więc bezpieczny”.  Wszystkie powyższe działania spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.  Dzięki udziałowi uczniów we wszystkich zadaniach, wzrosła wśród naszych wychowanków świadomość dotycząca różnego rodzaju zagrożeń oraz sposobu ich unikania, znaczenia kultury w sieci, zrozumienia innych, zaufania i tolerancji oraz poszanowania praw i własności innych użytkowników. Uczniowie zdobyli ważne wiadomości na temat bezpiecznych zachowań w sieci i rozumieją powagę tego tematu.

Iza / Ela