Pod koniec roku szkolnego 2018/2019 uczniowie z klas IVB i VA Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II pod opieką pani Alicji Walerian i pani Teresy Gembary uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do lokomotywowni.

Przywitał nas pan Andrzej Guzy – naczelnik przewozów towarowych PKP „Cargo” sekcja Kamieniec Ząbkowicki. Pierwszą część spotkania, która odbyła się na sali szkoleń, pan naczelnik rozpoczął recytacją wiersza pt. „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Następnie pan Andrzej Guzy oraz maszyniści – instruktorzy: pan Tomasz Kłubowicz i pan Mariusz Urbaniak bardzo ciekawie opowiadali o pracy maszynisty, po czym poczęstowali nas cukierkami i przeprowadzili konkurs wiedzy kolejowej. Panowie kolejarze byli bardzo mile zaskoczeni naszą dużą wiedzą o kolei. Nagrodami w konkursie były cukierki.

Po spotkaniu na sali szkoleń poszliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcia przy lokomotywach, po czym pan naczelnik musiał powrócić do swoich służbowych obowiązków, ale zostawił nas pod opieką dwóch panów maszynistów – instruktorów. Panowie podzielili nas na dwie grupy. Najpierw pokazali nam i opowiedzieli o budowie lokomotywy, po czym wprowadzili nas do jej wnętrza. Wygląd i wyposażenie wnętrza lokomotywy zrobiło na wszystkich uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie. Dowiedzieliśmy się, do czego służą różne przełączniki oraz dżojstiki, których maszynista używa podczas jazdy pociągu i do jego zahamowania. Po dokładnym obejrzeniu lokomotyw zadawaliśmy różne pytania, na które otrzymaliśmy bardzo wyczerpujące odpowiedzi.

Później poszliśmy do pomieszczenia dyspozytora maszynistów. Jest to osoba, która zajmuje się przygotowaniem obsady na dany pociąg. Odpowiedzialny jest również za to, aby maszynista, który ma prowadzić pociąg był na czas gotowy do pracy. Po wizycie u dyspozytora maszynistów udaliśmy się do biura, w którym dowiedzieliśmy się, że miejsce, w którym jesteśmy, to odprawa pociągów. Panie tam pracujące wyjaśniły nam, na czym polega ich praca. Opowiedziały, że przed wyjazdem pociągu muszą sprawdzić, czy wszystkie wagony są zgodne z wykazem i zostały wczepione do właściwego pociągu. Sprawdzanie składu danego pociągu jest bardzo ważne, ponieważ każdy wagon musi dojechać do swojej docelowej stacji. Na koniec panowie maszyniści – instruktorzy zaprowadzili nas do bardzo dużej hali, w której stało kilka lokomotyw poddawanych przeglądom technicznym.

Dziękujemy bardzo naczelnikowi Sekcji PKP CARGO w Kamieńcu Ząbkowickim Panu Andrzejowi Guzy, maszyniście instruktorowi Panu Tomaszowi Kłubowiczowi oraz maszyniście instruktorowi Panu Mariuszowi Urbaniakowi za spotkanie, serdeczne przyjęcie i za zapoznanie nas z możliwościami realizacji naszej przyszłej kariery zawodowej w branży kolejowej. Dziękujemy również za poświęcony nam czas.

Weronika Kwiatkowska – uczennica klasy IVB