„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.”  Jan Paweł II. Jeszcze przed feriami zimowymi, a dokładnie 26 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim odbył się apel, podczas którego Pan dyrektor Arkadiusz Albrecht podsumował pierwsze półrocze. Podziękował za systematyczną naukę, aktywny udział w konkursach, zawodach sportowych, zaangażowanie w różne działania na rzecz szkoły i środowiska oraz wręczył tarcze WZOROWEGO UCZNIA uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wszystkim wyróżnionym uczniom pogratulował oraz życzył dalszych sukcesów. Pozostałym radził, aby wzorując się na najlepszych, systematycznie pracowali na osiąganie jak najlepszych wyników w nauce i zachowaniu, pamiętając zawsze o słowach Patrona szkoły, świętego Jana Pawła II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.” Przypomniał także, że do końca roku szkolnego każdy uczeń może walczyć nie tylko o odznakę wzorowego ucznia, promocję/ ukończenie szkoły z wyróżnieniem, nagrody Dyrektora Szkoły, ale także o stypendium Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Podczas apelu panował niezwykle radosny nastrój, ponieważ wielu uczniów otrzymało tarczę WZOROWEGO UCZNIA oraz różne podziękowania i dyplomy. Wszyscy cieszyli się też z nadchodzących ferii oraz z mającej odbyć się w tym dniu dyskoteki karnawałowej.