W roku szkolnym 2016/2017  Przedszkole nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim  przystąpiło do realizacji programu profilaktycznegoCzyste powietrze wokół nas”.

Celem programu było:

  • uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu papierosowego
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
  • promowanie zdrowego stylu życia
  • zwiększenie wiedzy na temat jak zdrowo żyć
  • wykształcenie umiejętności i nawyków picia wody
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na zdrowie

„Czyste powietrze wokół nas” to nie tylko papierosy, dym, to także zdrowe warzywa, owoce, picie wody, uprawianie sportów, itd. W przedszkolu odbyły się cykle zajęć dydaktycznych skierowanych do dzieci. Zajęcia obejmowały tematykę, która pozwoliła uczestnikom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie. Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, wykazywały zainteresowanie, chętnie współpracowały w zabawach ruchowych i zajęciach plastycznych i  technicznych.

Podsumowaniem programu były zajęcia, na których dzieci obejrzały prezentacje multimedialną pt: „Szkodliwość dymu”, śpiewały piosenkę o Dinusiu, rozwiązywały quizy, gdzie mogły wykazać się zdobytą wiedzą i bez problemu rozróżniały zagrożenia dla zdrowia. Starszaki wykonały wspólnie plakaty oraz piękne prace plastyczno-techniczne związane
z tematem.

Dwie dziewczynki z grupy najstarszej wzięły również udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej pod hasłem: „Zdrowie w piosence” organiozwanym przez Powiatowy Inspektor Sanitarny i Przedszkole nr 4 w Zabkowicach Śląskich.  Konkurs odbył się w Ząbkowickim Ośrodku Kultury. Wytypowane zostały dwie chętne dziewczynki, które przedstawiły piosenki:

  1. Daria Kamińska – piosenka pt: „Piosenka o wodzie”
  2. Zosia Biel – piosenka pt: „Sport to zdrowie”

Nagrodzono trzy główne miejsca, ale oczywiście wszystkie dzieci biorące udział otrzymały wspaniałe upominki. Był to dla nas mile spędzony czas, który na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Renata Kocjan-Górska