Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  • Zarządzeniem Nr 224/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 17/1,
  • Zarządzeniem Nr 225/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 17/3,
  • Zarządzeniem Nr 226/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej 17/4.

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablic ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – ul. Ząbkowicka 26 od dnia 23.07.2019 roku do dnia 13.08.2019 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w  nieruchomości.