Na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 dyrektor Bożena Kołodziej podsumowała rok szkolny, wyniki klasyfikacji, osiągnięcia w nauce, zachowaniu, wręczając nagrody wzorowym uczniom kl. I – VIII SP oraz klas III gimnazjum.

Ósmoklasistom i trzecioklasistom wręczono statuetki PRIMUS INTER PARES, pamiątkowe teczki ze świadectwami i zaświadczeniami o wynikach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, a uczniom wyróżniającym się w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności – nagrody książkowe i statuetki. Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali rodzice uczniów wzorowych i pracujących na rzecz klasy, szkoły i środowiska, przyjaciele szkoły.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec serdecznie podziękował za sprawowanie funkcji dyrektora pani Bożenie Kołodziej oraz pedagogom pracującym w kamienieckiej jedynce. Słowa uznania wypowiedziała w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców pani Martyna Stolarczyk, gorąco dziękując pani dyrektor za owocną współpracę.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 było wyjątkowe z uwagi na to, że mury szkoły opuścili ostatni gimnazjaliści – rocznik 2003, a także dlatego, że właśnie w tym roku przypada 20. rocznica funkcjonowania placówki. Od nowego roku szkolnego przestają istnieć gimnazja zgodnie z przepisami nowej ustawy o reformie szkolnictwa z 2016 r.

W uroczystości zakończenia roku szkolnego wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci, władze gminy. Choć atmosfera była podniosła, nie sposób było nie odczuć panującego wśród zebranych przygnębienia, bo „Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni”.

Gimnazjaliści przypomnieli zebranym historię Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim. Słowem, śpiewem i tańcem pożegnali swoją ukochaną szkołę. Pamiętali także o tych, którzy odeszli, uczcili ich pamięć minutą ciszy. Jeden z absolwentów powiedział: Towarzyszy nam radość, bo mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo doceniono nas i wysłuchano, bo pokazano nam właściwą drogę życia, nauczono, jak bezpiecznie pokonywać jej wyboje i nieoznakowane zakręty. Dziękujemy!

Młodzież podziękowała także dyrekcji, swoim wychowawcom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, a także przedstawicielom Urzędu Gminy z panem wójtem na czele. W asyście pocztów sztandarowych pożegnano uroczyście sztandar gimnazjum, który od tego momentu będzie pamiątką przeszłości.

Wyjątkowy pod każdym względem program przygotowali nauczyciele: Dorota Twardowska, Sylwia Grot oraz Małgorzata Wrońska. Pomysł na montaż słowno-muzyczny i jego aranżacja, zasługują na największe brawa. Na wielu twarzach było widać wzruszenie. Dyrektor szkoły Bożena Kołodziej podsumowała wystąpienie gimnazjalistów słowami: W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy dzisiejszy jubileusz 20-lecia Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza. Tegoroczni absolwenci podsumowali piękną i bogatą historię swojej szkoły. Ten dorobek to praca wielu osób – grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi…

Dyrektor szkoły podziękowała absolwentom za przypomnienie niezwykłych chwil i życzyła młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji. Po apelu gimnazjaliści udali się na ostatnie spotkania ze swoimi wychowawcami i nauczycielami. Ostatni apel gimnazjalistów rocznik 2003 dobiegł końca, a nam pozostała refleksja: „Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie”.

Gośćmi uroczystości między innymi byli: dziekan ks. Wojciech Dąbrowski, radna powiatu ząbkowickiego Pani Karolina Czerniec, przewodnicząca Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Pani Bernadeta Chodasewicz oraz radni Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

MP