Można uzyskać bezzwrotną dotację na rozwój biznesów. Każda z firm z Dzierżoniowa, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich i okolic może otrzymać do 23 tys. zł.

Za tę kwotę mogą znaleźć atrakcyjne źródła finansowania różnych inwestycji, przeprowadzić audyty, zbudować modele biznesowe lub wykorzystać na promocję. Wnioski o dotacje, które przyjmuje inQUBE Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, nie są skomplikowane. Zresztą w ich wypełnieniu i skompletowaniu pomagają pracownicy inkubatora.

Każda firma z obszaru strategicznej interwencji (OSI), czyli okolic Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich finansuje tylko 15% wartości usługi. W sprawie dotacji można kontaktować się z Tomaszem Sajewskim z inQUBE (nr tel. 884217713, e-mail: Tomasz.Sajewski@ue.wroc.pl) lub w biurze inQUBE z Rafałem Sterczyńskim (nr tel. 601780737).