W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami” dotyczące możliwości i zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na rozwój dolnośląskich przedsiębiorstw”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne z cyklu „Środa z Funduszami” w dniu 7 września 2016 r. Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na rozwój firmy m.in. poprzez:

  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach (nabór wniosków listopad 2016 r. – styczeń 2017 r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej),
  • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych (nabór wniosków – styczeń 2017 r. – omówi przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej),
  • inwestycje w przedsiębiorstwach działających w sferze usług społecznych (np. placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku), (nabór wniosków – listopad 2016 r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych),
  • godzenie życia prywatnego i zawodowego – aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (nabór wniosków – styczeń 2017 r. omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych),
  • rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach programu LEADER – (omówi przedstawiciel PIFE Wałbrzych) Przedstawiona zostanie również oferta skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczek korzystniejszych niż bankowych na wydatki bieżące i cele produkcyjne – inicjatywa postJEREMIE – omówi przedstawiciel Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Dofinansowanie przez ZUS działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek – omówi przedstawiciel ZUS Oddział Wałbrzych.

Spotkanie odbędzie się 7 września 2016 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach od 10:00 -13:00. Zgłoszenia udziału należy przesyłać drogą elektroniczną na adres pife.walbrzych@dolnyslask.pl z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy reprezentowanej firmy. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Sale, w których odbędą się spotkania, są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Prosimy o zgłaszanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami na etapie rekrutacji. Informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 746655172 lub 173. Szczegółowe informacje na temat spotkań są dostępne na stronie www.rpo.dolnyslask.pl  lub w dolnośląskich Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału!