Ostatnie lata, ale też szczególnie miniony rok, to kilkadziesiąt milionów złotych zaangażowanych w odnowę Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Przed nami kolejnych osiem lat, co wynika z unijnej perspektywy budżetowej, ale pragniemy też absorbować środki norweskie. Mamy też jasny horyzont ze strony rządowej, aby zwiększać potencjał zespołu pałacowo-parkowego. W planie jest nie tylko rewitalizacja zabytkowego kompleksu architektoniczno-krajobrazowego. Uwzględniamy równocześnie projekty edukacyjne i kulturalne związane z szeroko pojmowaną ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego w Kamieńcu Ząbkowickim.

Efekty tych działań cieszą turystów i miłośników historii, stają się także powodem satysfakcji dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję wielu osobom, które z racji pełnionych funkcji publicznych lub przez przychylność dla naszych inicjatyw, wspomagają na wielu poziomach wysiłek skierowany na przywracanie całego zabytkowego kompleksu do coraz większej otwartości.

Jestem przekonany, że nasz mały samorząd jest przykładem, że można zdziałać wiele dzięki codziennej i systematycznej pracy na rzecz dobra wspólnego. Dała je naszemu pokoleniu historia, dzielimy się nim dzisiaj, ale też chcemy te skarby przekazać przyszłym pokoleniom.

Marcin Czerniec

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego