Program „Aktywni Obywatele” – to fundusz regionalny finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Budżet programu to 23 miliony euro.

Program ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie I dialog stanowią szczególną wartość. Umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu została podpisana 1 września 2020 r. Program „Aktywni Obywatele” – Fundusz Regionalny realizowany będzie w latach 2020-2024 przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach Programu organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych zostaną przeprowadzone również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.  Oficjalne rozpoczęcie Programu nastąpi podczas Konferencji otwierającej Program, 5 lutego 2021 roku. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony 17 marca. Szczegółowe informacje na temat Programu znaleźć można na stronie WWW oraz w mediach społecznościowych.

NAJWAŻNIEJSZE LINKI:

  • Strona WWW Programu – https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/
  • Fanpage na Facebooku Programu – https://www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny
  • Fanpage Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego (woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie) –
  • https://www.facebook.com/OKSTKatowiceWroclaw
  • Informacje o Programie na stronie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego (woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie) – https://okst.pl/informacje/aktualnosci
  • Link do formularza zgłaszającego do newslettera – https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

KONTAKT DO KONSULTANTÓW:

woj. śląskie, dolnośląskie i opolskie

Katarzyna Elsner – tel: 722152180, mail: kelsner.aofr@frdl.org.pl

Monika Ochman – tel: 722152217, mail: mochman.aofr@frdl.org.pl

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest jednym z dwóch programów wspierających organizacje społeczne w Polsce, a finansowanych ze środków EOG. Siostrzany Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, o budżecie 30 milionów euro, realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.