Uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim – pod opieką pań: Małgorzaty Wrońskiej, Alicji Walerian, Teresy Gembary i Alicji Nowakowskiej – uczestniczyli w wycieczce do Wrocławia.

Pierwszym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Panoramy Racławickiej. Podczas 30-minutowego seansu oglądaliśmy z platformy widokowej niezwykły obraz Bitwy pod Racławicami namalowany w latach 1893 – 1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Otoczeni przez obraz, wsłuchani w historię powstania tego niezwykłego dzieła oraz opowiadanie o przebiegu przedstawionego na obrazie wydarzenia mieliśmy wrażenie, jakbyśmy bitwę oglądali z bliska w trakcie jej trwania. Obraz i jego historia wywarły na nas ogromne wrażenie.

Następnym punktem wycieczki była wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Mieliśmy niezwykłą okazję zasiąść w fotelach na sali obrad Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i poczuć się jak prawomocnie wybrani przedstawiciele gmin i powiatów naszego województwa. Po bardzo ciekawej prezentacji i krótkim wykładzie na temat województwa dolnośląskiego oraz organów i pracy sejmiku Dolnego Śląska przedstawiciel urzędu marszałkowskiego przeprowadził wśród uczestników spotkania krótki konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz możliwościach i zasadach aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Zwycięzcami konkursu zostali Bartłomiej Zienkiewicz z klasy IV b i Wiktoria Sarzyńska z klasy VII, co było dużym sukcesem, ponieważ w tej niezwykłej lekcji wiedzy o administracji rządowej i samorządowej uczestniczyli również starsi uczniowie z wrocławskich szkół. Po prezentacji i wykładzie zwiedziliśmy budynek urzędu, zapoznaliśmy się z herbem regionu i zobaczyliśmy insygnia władzy marszałka dolnośląskiego.

Ostatnią atrakcją tej marcowej wycieczki było pójście do kina i na posiłek. Wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do swoich rodzinnych domów.

Wiktoria Sarzyńska – uczennica klasy VII