Czy ktoś mówił, że trzynastka to pechowa liczba?  Z tym stwierdzeniem na pewno nie zgadzają się uczestnicy XIII Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Stąd nasz ród”, który odbył się 20 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1.

Jak co roku, honorowym gościem była Pani Felicja Wołyńska, autorka wierszy recytowanych przez uczniów klas młodszych. Wierszy o bogatej tematyce, jednak mających wspólny mianownik – wszystkie dotyczą spraw bliskich mieszkańcom Kamieńca Ząbkowickiego: otaczającej nas przyrody i jej ochrony, zabytkowych budowli  czy codziennych zajęć zwykłych ludzi. Trafność poetyckiego przekazu widoczna była  we wspólnej zabawie, do jakiej pani Felicja zaprosiła dzieci, prezentując swój  najnowszy utwór  pt. „Co z tą wiosną?”

Kolejność recytacji poszczególnych uczniów  została ustalona poprzez losowanie. Konkursowe interpretacje wierszy spotkały się z dużym uznaniem wszystkich obecnych, wśród których byli: przewodniczący Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Aleksander Ciapka, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Elżbieta Cwek, pełnomocnik Wójta ds. Oświaty Gminy Kamieniec Ząbkowicki Irena Styga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. Bożena Kołodziej oraz rodzice i nauczyciele – wychowawcy. Komisja pod przewodnictwem Jolanty Kużdżał ustaliła następującą kolejność:

Klasy drugie

I miejsce – Nikola Łuczak, SP nr 1 –  wych. mgr M. Staniak

II miejsce- Hanna Stuglik, SP nr 2 –  wych. mgr M. Buczko

III miejsce – Kacper Czachor, SP nr 1 – wych. mgr A. Wydra

Wyróżnienie – Kalina Krawczyk, SP nr 2 –  wych. mgrM. Buczko      

Klasy trzecie

I miejsce – Jesika Ciborowska, SP nr 2 –  wych. mgr K. Kotra

II miejsce- Karina Służyńska, SP nr 1 –  wych. mgr B. Glina

III miejsce – Wiktoria Działa, SP nr 1-wych. mgr B. Glina

Wyróżnienie – Aleksandra Olchowy, SP nr 1 –  wych. mgr E. Otfinowska

Laureaci otrzymali dyplomy i statuetki ufundowane przez patronów konkursu – p.  Aleksandra Ciapkę  – Przewodniczącego Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki i p.Bożenę Kołodziej, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, im B. Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani słodkościami i pluszowymi breloczkami przez  panaPrzewodniczącego Rady Gminy. W podsumowaniu konkursu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim Bożena Kołodziej podkreśliła wysoki poziom przygotowania dzieci oraz wyraziła słowa podziękowania za przygotowanie całej uroczystości.

Organizator – Bożena Glina