Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim odwiedziły Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Nasi najmłodsi obywatele od wejścia zostali miło przywitane przez sekretarza Gminy Stanisława Gołębiowskiego, który oprowadził całą grupę po Urzędzie, pokazując kolejno prawie wszystkie referaty, opowiadał o pracy urzędników i funkcji urzędu w gminie. Dzieci zwiedzilły: urząd stanu cywilnego, referat  spraw obywatelskich, referat rolnictwa,  referat budownictwa,  oraz Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej.

Podczas tej wizyty, która odbyła się 16 kwietnia 2015 r. dzieci serdecznie przyjął wójt Marcin Czerniec. W sympatycznej atmosferze rozmawiał z dziećmi, opowiadając o swojej pracy. Mali „interesanci” mieli okazję zająć wygodne miejsca przy stole obrad. Przedszkolaki były ciekawe na czym polega praca wójta, zadawały pytania, na które uzyskiwały wyczerpujące odpowiedzi Pana Wójta. Kto wie, może w przyszłości któryś z przedszkolaków zostanie Wójtem naszej Gminy?

Wizyta w Urzędzie Gminy była dla przedszkolaków nie tylko zabawą, ale przede wszystkim częścią programu edukacyjnego. Dzieci bowiem poznają strukturę samorządów, wiedzą czym jest województwo, powiat i gmina, czym jest miasto, wieś itd. Dzieci dowiedziały się, gdzie zapadają decyzje o rozwoju ich najbliższego otoczenia. Dzieciom towarzyszyły dyrektor Elżbieta Kokoszka i wychowawczyni Alicja Gomółka. Na zakończenie wizyty w urzędzie wójt wręczył dzieciom słodkie upominki, a podsumowaniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia, które wykonała Pani Agnieszka Rogowska-Koprzak, w poszczególnych gabinetach i na tle głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy.

Pragniemy serdecznie podziękować Panu Wójtowi Marcinowi Czerniecowi i Panu Sekretarzowi Stanisławowi Gołębiowskiemu za cierpliwość i miłą, przyjazną atmosferę, za gościnne przyjęcie, poświęcony czas i uwagę. Jednocześnie życzymy wytrwałości i powodzenia w prowadzeniu pozytywnych zmian w krajobrazie naszej małej ojczyzny. Dziękujemy również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za cierpliwość i miłą atmosferę.