Klasa 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim przez cały rok szkolny 2018/2019 realizowała ogólnopolski projekt „Klimatyczna klasa” organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci.

W ramach projektu, który poprowadziła pani wychowawczyni Wioletta Ciborowska, zrealizowano angażujący cykl lekcji dotyczących przyrody i ochrony środowiska. Szkole przypadł ponadto zestaw badawczy dla klasy, który pozwolił na przeprowadzenie ciekawych doświadczeń przyrodniczych. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach korzystając z otrzymanych od Fundacji materiałów dydaktycznych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli wiedzę na temat ochrony środowiska, w tym ochrony klimatu, rozwijali umiejętność krytycznego myślenia i trenowali kompetencje społeczne.

W ramach podsumowania udziału w projekcie klasa zaprosiła radną Powiatu Ząbkowickiego Panią Karolinę Czerniec. Dzięki uprzejmości naszego gościa mieliśmy przyjemność wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Tam Pan Michał Jaworowski, który oprowadzał nas po obiekcie, opowiedział nam jakie w punkcie przyjmowane są rodzaje odpadów. Uczniowie podczas zajęć o recyklingu stworzyli piękne węże z nakrętek od butelek, starych gąbek i kawałków sznurków, którymi pochwalili się przed naszym gościem. Jako potwierdzenie uczestnictwa w projekcie uczniowie otrzymali indeks ucznia, z którego są bardzo dumni.

W podziękowaniu za przybycie i podzielenie się z nami swoją wiedzą Pani Karolina otrzymała od klasy własnoręcznie zrobiony obrazek recyklingowy, który został stworzony z kartonu, patyczków i nakrętek. To była bardzo cenna i ciekawa lekcja, a udział w projekcie przyniósł uczniom wielką frajdę i cenną wiedzę. Uczniowie otrzymali także dyplom dla całej klasy a wychowawczyni certyfikat potwierdzający udział w projekcie.