W Gminie Kamieniec Ząbkowicki będzie przeprowadzona mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka zostanie przeprowadzona w dwóch terminach: 4 kwietnia 2019 r. w Kamieńcu Ząbkowickim oraz 8 kwietnia 2019 r. w pozostałych sołectwach na terenie gminy. W obu dniach akcja rozpoczynać się będzie o godz. 7:00. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami widocznymi na poniższych infografikach.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych1

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych2