Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem Nr 269/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczone nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Chałupki w granicach działki nr 131/5.

Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 10.08.2020 roku do dnia 31.08.2020 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.