W najbliższy poniedziałek, czyli 15 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się oficjalne otwarcie Targowiska Gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim.

„Zielony Rynek” przy ul. Kolejowej 2 to obiekt całoroczny i ogólnodostępny. Handel odbywać się tu będzie codziennie w godz. 6:00 – 14:00 z wyjątkiem dni świątecznych. Sprzedawcy będą mogli prowadzić swoją działalność z namiotów, straganów, stoisk, pojazdów oraz z koszy i z ręki.

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała z funduszy unijnych. Zapraszamy mieszkańców i handlowców zarówno na otwarcie „Zielonego Rynku”, jak i do codziennego korzystania z nowego i dogodnie zorganizowanego targowiska gminnego.

Rusza ZIELONY RYNEK2