Uczniowie klasy IV B Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w ramach realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2018/2019 poznają świat zawodów i rynek pracy m.in. poprzez prezentacje zawodów swoich rodziców.

W pierwszym semestrze, dzięki bardzo ciekawym i barwnym opisom zawodów przedstawionym przez: Bartłomieja Zinkiewicza, Martynę Zinkiewicz, Alana Malesę, Oliwię Tokarczuk i Błażeja Bołaza, mieliśmy okazję poznać specyfikę pracy w następujących zawodach: pracownik socjalny, urzędnik państwowy, pielęgniarka, nauczyciel przedszkola, sprzedawca, taksówkarz.

Po każdej prezentacji następowała ożywiona dyskusja na temat istoty pracy zawodowej i jej znaczenia w życiu człowieka, roli zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu oraz zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonujemy.

Uczniowie klasy IV B pod opieką wychowawcy