Już za nami szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego pod hasłem „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768 – 1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ”.  Konkurs corocznie organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W Szkole Podstawowej nr 2 im Papieża Jana Pawła II eliminacje miały miejsce 7 listopada 2016 r. Cele konkursu to:

  • Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego w różnych okresach historycznych oraz znaczeniu sił zbrojnych w życiu politycznym, ekonomicznym i kulturalnym państwa i narodu polskiego;
  • Budzenie zainteresowań przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów;
  • Popularyzowanie wśród dzieci młodzieży tematyki historii wojskowości oraz wiedzy o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego.

Do zmagań konkursowych tym razem przystąpiło dziesięć osób z klasy VI. Przygotowywaliśmy się w domu jak i na zajęciach koła historycznego pod opieką pani Alicji Nowakowskiej – szkolnego koordynatora. Test przygotowany przez organizatorów nie był  łatwy. Kilka punktów zabrakło Weronice Szymczak do uczestnictwa w etapie rejonowym, ponieważ należało uzyskać co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi.

Najlepszy wynik uzyskała Weronika Szymczak z klasy VI, zajmując I miejsce. Na drugiej pozycji uplasowała się Natalia Sopuch. Trzecie miejsce zajął Aleksy Krekora. Warto brać udział w tego rodzaju konkursach poznając lepiej historię swojego narodu, swojej Ojczyzny, kształtując piękną postawę patriotyczną.

Uczestnicy konkursu pod opieką pani Alicji Nowakowskiej