W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz logicznego myślenia” dla uczniów klas IV-VI pod przewodnim hasłem „Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.” (Immanuel Kant)

W konkursie, który został przeprowadzony 17 stycznia 2017 roku w wzięło udział dziewiętnastu uczniów. Obejmował on materiał zrealizowany na lekcjach matematyki, a więc wszyscy mieli równe szanse. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów matematyką, wspieranie ich uzdolnień, promowanie postaw służących pracy nad własnym rozwojem.

W klasie czwartej wyniki matematycznego współzawodnictwa przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – Kalina Krawczyk,
  • II miejsce – Klaudia Mikosz,
  • III miejsce – Hanna Stuglik.

Laureatami turnieju w kategorii klas IV – VI zostali:

  • I miejsce – Weronika Szymczak,
  • II miejsce – Aleksandra Janik, Emilia Łukasik,
  • III miejsce – Wiktoria Śnieżek.

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Mamy nadzieję, że udział w konkursie był  ciekawym doświadczeniem pobudzającym do twórczego myślenia.

Samorząd Uczniowski pod opieką Alicji Walerian