Uczniowie klas IVb i Va Szkoły Podstawowej nr 2 im Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim zostali zaproszeni przez absolwenta szkoły Pana Piotra Bednarza na lekcję zawodoznawczą w firmie BEN-AUTO, Elektronika Pojazdowa – Montaż Instalacji LPG w Kamieńcu Ząbkowickim.

Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci zarówno przez właścicieli firmy, jak i przez wszystkich pracowników, którzy z wielką cierpliwością zaprezentowali nam wyposażenie warsztatu, pokazali wnętrza różnych samochodów, zastosowanie wielu narzędzi. Odpowiadali też na nasze pytania, dzięki czemu mogliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób zostać mechanikiem samochodowym, poznaliśmy warunki pracy, zorientowaliśmy się w szansach zatrudnienia, a nawet w kwestiach zarobków. Dużą niespodzianką było dla nas również to, że zobaczyliśmy z bliska wiele atrakcyjnych marek samochodów, które były akurat w tym czasie naprawiane lub czekały „w kolejce” na naprawę.

Na zakończenie naszego spotkania otrzymaliśmy wielką torbę cukierków, co było dla wszystkich ogromnym, bardzo miłym zaskoczeniem. Pan Piotr Bednarz obiecał też, że odwiedzi naszą szkołę z okazji Dnia Dziecka i zorganizuje dla uczniów przejażdżki „super samochodami.”

Po powrocie do szkoły, zajadając się cukierkami, jeszcze długo rozmawialiśmy o zawodzie mechanika samochodowego, który mogliśmy tak dobrze poznać. Wielu uczniów zaczęło mówić, że może jest to właśnie zawód dla nich. Wszyscy zgodzili się z faktem, że „warto się uczyć”, bo zawód mechanika samochodowego wymaga, aby posiąść dogłębną wiedzę na temat budowy i zasad działania wszystkich zespołów i układów różnych marek samochodów, nabyć umiejętności obsługiwania wielu skomplikowanych urządzeń. Zauważyliśmy też, że istotną cechą w zawodzie mechanika samochodowego, który musi znaleźć usterki i je dobrze naprawić, jest umiejętność wykorzystania swojej wiedzy w praktyce i zdolność logicznego myślenia. Bardzo ważna jest również koncentracja uwagi nad wykonywanymi zadaniami i spostrzegawczość. Trzeba ponadto być cierpliwym, dokładnym, uporządkowanym, punktualnym, słownym, sprawnym fizycznie, uczciwym oraz miłym dla ludzi. Konieczna jest także umiejętność współpracy w zespole. Poza tym w żadnym momencie pracy nie można zapomnieć o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, co jest podstawą w zakresie realizacji obowiązków związanych z odpowiedzialnością za zdrowie i życie swoje oraz współpracowników, jak również za powierzone, nieraz bardzo drogie samochody.

Każdy z nas długo jeszcze będzie wspominał tę wycieczkę i z niecierpliwością oczekiwał spotkania z Panem Piotrem Bednarzem z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy właścicielom i wszystkim pracownikom firmy BEN-AUTO, Elektronika Pojazdowa, Montaż Instalacji LPG, która znajduje się na ul. Zielonej 4 w Kamieńcu Ząbkowickim, za bardzo interesującą lekcję zawodoznawczą i poświęcony nam czas. Dzięki temu spotkaniu mogliśmy nie tylko poznać bardzo ciekawy i pożyteczny zawód, ale również jeszcze bardziej zrozumieliśmy potrzebę systematycznego i pilnego uczenia się oraz zdobywania nowych umiejętności. Zostaliśmy też zainspirowani do myślenia i rozmawiania o swoich planach edukacyjno-zawodowych.

Uczniowie klasy IV b i V a pod opieką wychowawców