Edukacja dzieci i wyrabianie w nich prawidłowych nawyków już od małego, to najlepszy sposób na upowszechnianie proekologicznych postaw u mieszkańców.

Dlatego też, w ramach działań edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przedszkolaki z „Baśniowej Krainy” w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze swoimi Paniami ponownie odwiedziły pobliski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie: PSZOK). Pan Michał Jaworowski, który oprowadzał nas po obiekcie, przypomniał raz jeszcze, jakie w punkcie przyjmowane są rodzaje odpadów.

Wycieczka pozwoliła utrwalić wiadomości oraz zdobyć nowe doświadczenia jak, gdzie, po co segregować odpady. Nasze przedszkolaczki doskonale wiedzą, że należy być  odpowiedzialnym za czystość naszego otoczenia. Jesteśmy z Nich bardzo dumni.