Społeczność Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim od wielu lat realizuje projekty, których celem jest pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Tym razem przed Świętami Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy zbiórkę produktów żywnościowych, świątecznych upominków oraz środków czystości i kosmetyków i zrobiliśmy paczki dla osób z naszego najbliższego otoczenia, które są samotne i z różnych względów potrzebują wsparcia. Nasze tegoroczne dary i świąteczne życzenia były dużą niespodzianką i zaskoczeniem dla wszystkich obdarowanych, którzy nie kryli wielkiej radości i wzruszenia.

Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły po raz kolejny wykazali się ogromną hojnością, o czym świadczy naprawdę duża ilość artykułów przekazanych na Świąteczne Paczki. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że wśród nas jest naprawdę dużo ludzi o wielkim sercu, którzy potrafią pomóc innym bezinteresownie, na miarę swoich możliwości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy aktywnie wsparli nasze działania na rzecz osób będących w potrzebie i czynami potwierdzili słowa Patrona szkoły świętego Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Mamy nadzieję, że dla obdarowanych przez nas osób tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były radosne w pełnym tego słowa znaczeniu. Liczymy na to, że Świąteczne Paczki były dla nich nie tylko konkretną materialną pomocą i źródłem szczerej radości, ale również wyraźnym sygnałem, że nasza szkolna społeczność stara się dostrzegać problemy i potrzeby ludzi, którym należy i warto pomóc. Wierzymy także w to, że dzięki naszej inicjatywie osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej będą umiały szukać wokół siebie różnych form pomocy i wsparcia.

Pragniemy też przekazać, że obdarowani bardzo dziękują za świąteczne i noworoczne życzenia, za okazane wsparcie i pomoc, za dobre serce oraz wrażliwość na problemy i potrzeby ludzi samotnych, biednych i chorych, a także życzą wszystkim darczyńcom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz w Nowym Roku.

Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu