Patriotyczne apele rocznicowe są w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

W coroczny kalendarz uroczystości na trwałe wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, aby uzmysłowić sobie rolę i znaczenie takich słów, jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.

27 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta akademia, w której udział wzięły wszystkie klasy wraz z wychowawcami. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie klasy IV i VI pod opieką nauczycielki języka polskiego i historii – pani Alicji Nowakowskiej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny związany z 226. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przypomnieli zebranym kolegom i koleżankom sytuację polityczną ówczesnej Polski, okoliczności uchwalenia Konstytucji i główne jej założenia. Zwrócono uwagę na doniosłość tej szczególnej ustawy zasadniczej. Nie zabrakło biało-czerwonej flagi państwowej, daty 3 Maja 1791 roku oraz nazwisk Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Ignacego Potockiego i Stanisława Małachowskiego. Głównym celem apelu było wyrobienie wśród dzieci i młodzieży postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych. Cieszymy się więc wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać polski hymn.

Za ojców groby za trzeci maj tu nasze miejsce tu nasz kraj (29)

Uczniowie klasy VI pod opieką p. Alicji Nowakowskiej