Uczniowie klas I, II, III Gimnazjum pod opieką nauczycieli: Marzeny Brandys, Mirosławy Pastuch, Doroty Twardowskiej i Małgorzaty Wrońskiej  wybrali się na wycieczkę do Archiwum Państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie znajdują się  dokumenty dotyczące  Dolnego Śląska.

Archiwum swój zasób poszerza nadal w oparciu o materiały archiwalne przekazywane z jednostek organizacyjnych będących pod jego nadzorem. Uczestników wycieczki, która odbyła się w dniach 6, 8 i 16 czerwca 2016 r., oprowadził po archiwum oraz zaprezentował materiały archiwalne kustosz oddziału – Bartosz Grygorcewicz.

Zaprezentowane nam zostały m.in.:

  • odręczne mapy gminy Kamieniec Ząbkowicki z 1945 r.,
  • niemieckie akty urodzenia i małżeńskie,
  • karty ewidencyjne osadnika z 1945 r.,
  • skierowania osadników na gospodarstwa rolne,
  • zaświadczenia przesiedleńcze,
  • opisy mienia pozostawionego na Wschodzie.

Po prezentacji materiałów archiwalnych w pracowni naukowej obejrzeliśmy wystawę prac plastycznych naszych kolegów i koleżanek. Prace były związane z konkursem pt. „Z rodzinnego archiwum”, zorganizowanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. Dowiedzieliśmy się także jak opracować drzewo genealogiczne własnej rodziny. Wycieczka była wspaniałą lekcją historii, która na długo pozostanie w naszej pamięci, a jej organizatorką była pani Małgorzata Wrońska.

Aleksandra Fiedeń kl. Ia