„Dar panowania nad przyrodą winniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości.”  (Święty Jan Paweł IIhomilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej matki Bolesławy Lament, Białystok, 5 czerwca 1991)

W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II z okazji Światowego Dnia Ziemi był realizowany projekt edukacyjny „Śmieci segregowanie to energii oszczędzanie oraz dobrych uczynków sprawianie”. W ramach projektu odbył się apel oraz  lekcje i konkursy plastyczne w klasach IV-VI, których celem głównym było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: W jaki sposób powstaje prąd elektryczny i jakie są konsekwencje jego wytwarzania i używania? Jakie sprzęty z naszego najbliższego otoczenia są zasilane prądem i w jaki sposób są użytkowane? Dlaczego trzeba oszczędzać energię elektryczną? Jak oszczędzać energię elektryczną? Dlaczego należy segregować odpady?

Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy w różnych książkach oraz w Internecie. Oglądaliśmy też ciekawe filmy oraz uczestniczyliśmy w quizach i zabawach, takich jak „Piłka-odpowiedź’, „Iskierka”, dzięki którym zagadnienia związane z prądem elektrycznym oraz z ekologią stały się dla nas bardziej zrozumiałe. Po tych działaniach miała miejsce ogólnoszkolna zbiórka aluminiowych puszek, które zostały sprzedane przez Samorząd Uczniowski w punkcie złomu. Pieniądze ze sprzedaży puszek (91,70 zł), podobnie jak w latach ubiegłych, zostały przekazane na charytatywne konto akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom, którzy aktywie włączyli się do naszych działań ekologicznych oraz patriotycznych.

Samorząd Uczniowski pod opieką Alicji Walerian