Uczniowie Gimnazjum Publicznego im. A. Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim zakończyli rok szkolny 2016/2017. W historii szkoły po raz 16. pożegnano absolwentów gimnazjum – rocznik 2001.

23 czerwca 2017 roku podczas uroczystego apelu dyrektor Urszula Marszałek podsumowała rok szkolny, wyniki klasyfikacji, osiągnięcia w nauce, zachowaniu, wręczając nagrody wzorowym uczniom kl. I – III. Trzecioklasistom wręczono statuetki PRIMUS INTER PARES (Julia Glina i Łukasz Jednak), pamiątkowe teczki ze świadectwami i zaświadczeniami o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a uczniom wyróżniającym się w różnych dziedzinach wiedzy i umiejętności – nagrody książkowe i statuetki. Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali rodzice uczniów wzorowych i pracujących na rzecz klasy, szkoły i środowiska,  przyjaciele szkoły. Pożegnano odchodzących  nauczycieli: panią Bożenę Stibler, panią Justynę Grzesik-Leopolską, panią Iwonę Wasyluk, panią Agnieszkę Pochwatko, panią Agnieszkę Mielczarek oraz księdza Jacka Piskrzyńskiego. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec serdecznie podziękował za siedmioletnie sprawowanie funkcji  dyrektora – pani Urszuli Marszałek oraz pedagogom pracującym w kamienieckim gimnazjum. Słowa uznania wypowiedziała w imieniu rodziców przewodnicząca Rady Rodziców – pani Sylwia Mazur, gorąco dziękując wzruszonej pani dyrektor za owocną współpracę.

Na zakończenie uroczystości uczniowie kl. III pod kierunkiem wychowawców:  pani Doroty Twardowskiej (kl. IIIa), pani Marzeny Brandys (kl. IIIb) oraz pani Iwony Kulińskiej – Pietrzak zaprezentowali radosno- sentymentalny program artystyczny, po raz ostatni prezentując na szkolnej scenie swoje talenty taneczno – wokalne, dedykując program pani dyrektor, gronu pedagogicznemu i pracownikom gimnazjum. Absolwenci wykonali współczesny taniec z musicalu Grease, kankana, poloneza, piosenkę „O, pani” (Jakub Nowakowski)  i zaśpiewali chóralnie w języku polskim Hallelujah Leonarda Cohena.

Absolwenci gimnazjum wręczyli kwiaty pani dyrektor, pedagogom i pracownikom szkoły, w której, jak stwierdzili, nauczyli się wartości najważniejszej – jak być człowiekiem. W potokach łez pożegnali się także ze swoimi wychowawczyniami, nauczycielami, z kolegami, koleżankami, pozując po raz ostatni do wspólnych fotografii.

Dorota Twardowska