Od 5 do 9 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w Tygodniu Patriotycznym. W tym roku miał on charakter szczególny z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tydzień Patriotyczny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II rozpoczęliśmy krótkim apelem informacyjnym, podczas którego śpiewaliśmy 4 zwrotki hymnu narodowego. W kolejnych dniach realizowaliśmy poszczególne zadania w ramach tego projektu. Wykonaliśmy plakaty i gazetki o charakterze niepodległościowym, ozdobiliśmy okna i drzwi swoich pracowni. Odbyły się zaplanowane konkursy: konkurs historyczny „Losy żołnierza i oręża polskiego”, konkurs recytatorski „Moja Niepodległa”, przegląd pieśni i piosenki patriotycznej „Dla Niepodległej.” Komisje konkursowe czuwały nad prawidłowym przebiegiem tych działań.

Lekcje historii w tym szczególnym tygodniu zaczynaliśmy odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego.” Na godzinach wychowawczych rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy o wolności, niepodległości, śpiewaliśmy pieśni żołnierskie, oglądaliśmy filmy: „Niezwyciężeni”, „Animowaną historię Polski”. Na lekcjach języka polskiego oraz na godzinach wychowawczych układaliśmy piękne oryginalne życzenia dla naszej kochanej Polski. Każda klasa wraz z wychowawcą wpisała się do Księgi pamiątkowej Towarzystwa Ziemi Kamienieckiej.

Na podsumowanie tj. w piątek 9. listopada podkreśliliśmy swoją postawę patriotyczną poprzez udział w uroczystej akademii w strojach galowych, z biało-czerwonymi okolicznościowymi kotylionami i chorągiewkami. Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, śpiewając 4 zwrotki naszego pięknego hymnu. Na zakończenie Tygodnia Patriotycznego wzięliśmy udział w marszu z tejże okazji.

Dziękujemy rodzicom klas młodszych i starszych za ich zaangażowanie, wsparcie swoich pociech w tym tygodniu, pomoc przy wykonaniu strojów, plakatów oraz dekoracji klas w tonacji biało-czerwonej.