„Dziękuję władzom miasta Kamieniec Ząbkowicki za gościnę i życzliwość” – tak Ksiądz Biskup Ignacy Dec – ordynariusz Diecezji Świdnickiej podsumował przebieg VII Diecezjalnego Przeglądu Kolędników Misyjnych.

Wydarzenie to miało miejsce wczoraj, a na zaproszenie odpowiedziały grupy dziecięce z terenu całej diecezji. Zjawiło się ok. 250 dzieci. W pierwszej części Przeglądu, która toczyła się od rana w Gminnym Centrum Kultury, poszczególne grupy misyjne prezentowały się śpiewem. Następnie mowa była o Papieskim Dziele Misyjnym, które na Madagaskarze realizuje niemal 100 różnych działań. Ich celem jest budowa i remonty szkół, przedszkoli, domów dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i mieszkających na ulicy. Ponadto prowadzone jest akcje dożywiania, systematyczna opieka zdrowotnej i ochrony dzieci chorych, osieroconych i ofiar przemocy. Gośćmi zlotu byli polscy misjonarze: ojciec Paweł Gałła oraz siostra Aldona Skrzypiec SSPS. Mali kolędnicy uczestniczyli także w konkursie wiedzy o Madagaskarze. Szczególnym akcentem były jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci ze Szczawna Zdroju. Finałem pierwszej części było wspólne śpiewanie kolęd.

Po wspólnym przemarszu dzieci i ich opiekunowie znaleźli się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tam uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Ksiądz Biskup Ignacy Dec. W homilii wyrażał wdzięczność i podziw dla dzieci za ich zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła. Podkreślał także, iż jest pod wielkim wrażeniem ofiarności dzieci, które troszczą się w ten sposób o swoich rówieśników z biednego Madagaskaru. Za pomoc w organizacji VII Diecezjalnego Przeglądu Kolędników Misyjnych podziękował władzom samorządowym, wywodzący się z Kamieńca Ząbkowickiego ks. Jakub Górski – dyrektor referatu misyjnego Kurii Biskupiej w Świdnicy. Podziękowania od dzieci odebrał Ksiądz Biskup oraz wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec i ksiądz dziekan Wojciech Jarosław Dąbrowski. Wszystkie dzieci otrzymały też drobne upominki, a w czasie przeglądu także słodki poczęstunek. Przed błogosławieństwem biskupim, ks. dziekan zachęcał wszystkich małych gości i ich opiekunów do ponownych odwiedzin, bo „jest u nas wiele pięknych miejsc i można się w Kamieńcu Ząbkowickim zakochać”.

Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup Ignacy Dec poświęcił zabytkową ambonę w kościele parafialnym. Niedawno bowiem zakończyła się gruntowna renowacja tego niezwykłego elementu wystroju kamienieckiej świątyni. Prace konserwatorskie były możliwe dzięki pozyskaniu przez parafię dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowiicki. Odnowiona i piękna ambona jest dziełem jednego z najwybitniejszych XVIII-wiecznych rzeźbiarzy, jakim był Ch. Königera. Polichromowana ambona wykonana została w 1708. Na jej szczycie widoczna jest postać Jakuba odpoczywającego pod drzewem, któremu we śnie objawił się Pan Bóg i aniołowie. Ponad baldachimem widać, opartą o chmury drabinę, po której wchodzą i schodzą aniołowie. Ambona jest jedną z najcenniejszych na Dolnym Śląsku i unikalną w Polsce ze względu na bardzo drobiazgową wizualizację scen biblijnych.