W Zespole Szkół nr 2 odbyła się uroczystość z okazji pożegnania odchodzącej na emeryturę po 36 latach pracy Pani Barbary Michalik. Wydarzenie to miało miejsce 26 października 2016 r.

Pan dyrektor Arkadiusz Albrecht w imieniu wszystkich pracowników przedszkola i szkoły podziękował Pani Barbarze Michalik za codzienną pracę, pasję, entuzjazm, oddanie, wielką troskę o sprawy przedszkola i wzorowe wykonywanie powierzonych zadań oraz życzył zdrowia, osobistego szczęścia i spokoju na emeryturze. Podkreślił, że w codziennej pracy zawodowej Pani Barbary Michalik widać było wielkie zamiłowanie do pracy nauczycielskiej. Swoją pogodą ducha, skromnością i życzliwością zjednała sobie serca wychowanków i autorytet wśród rodziców, koleżanek i kolegów z pracy. Do podziękowań i życzeń dołączyli się w imieniu wszystkich przedszkolaków i uczniów przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy w krótkim wystąpieniu wyrazili wdzięczność Pani Basi za zaangażowanie na rzecz rozwoju przedszkola i szkoły, za starania włożone w nauczanie i wychowanie dzieci, za mądrość, opiekę, dobroć, cierpliwość, serdeczność, dobre rady,  wsparcie, spokój, opanowanie, pogodę ducha, dobroduszność i wyrozumiałość.

Następnie głos zabrała Pani Barbara Michalik, która ze wzruszeniem w głosie podziękowała wszystkim zgromadzonym na uroczystości za miłe słowa skierowane pod jej adresem. Podkreśliła również, że 36 lat pracy w przedszkolu przeminęło bardzo szybko oraz że to był dla niej naprawdę wspaniały czas, który będzie bardzo dobrze wspominała. Na pamiątkę przekazała do szkolnej biblioteki piękne wydanie Słownika ortograficznego z dedykacją wyrażoną słowami św. Jana Pawła II: „Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym, duchowo dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje powołanie.”

36 lat pracy w przedszkolu przeminęło bardzo szybko (31)

Wiktoria Śnieżek – członek Zarządu Samorządu Uczniowskiego