W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas pierwszych.

19  lutego 2016 r. pierwszoklasiści zostali zapoznani z regulaminem i zasadami wypożyczania książek; zanim jednak zostali pasowani na czytelników, obejrzeli program artystyczny i musieli prawidłowo odpowiedzieć na zadawane pytania. Po części artystycznej i konkursie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować wszystkie książki. Następnie każdy pierwszoklasista został uroczyście pasowany na czytelnika szkolnej biblioteki. Od tej pory stali się pełnoprawnymi i świadomymi czytelnikami. Na pożegnanie nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe zakładki do książek