Byczeń to wieś położona na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w dolnej części południowego stoku Góry Zamkowej, przy drodze z Kamieńca Ząbkowickiego do Paczkowa.

W ostatnich latach dokonano tutaj wielu remontów dróg wewnętrznych poprzez położenie nowej nawierzchni asfaltowej jak również dróg powiatowych przebiegających przez sołectwo. Wykonano remonty i adaptacje w celu poprawienia kondycji kulturalnej i społecznej sołectwa. Zaliczyć można do tego miedzy innymi przebudowę budynku komunalnego na potrzeby świetlicy środowiskowej, wymianę siedzisk na stadionie sportowym oraz zagospodarowanie terenu wokół niego. Ponadto powstał plac rekreacyjny dla dzieci wraz z urządzeniami typu fitness.

Tereny spacerowe zlokalizowane w rejonie kompleksu leśnego przy zespole pałacowo-parkowym zostały oczyszczone, aby ponownie cieszyły mieszkańców sołectwa oraz turystów. Wykonano nowe oświetlenie uliczne typu LED oraz zakupiono dodatkowe oświetlenie wyposażone w panele fotowoltaiczne. Współfinansowano również ratunkowe prace zabezpieczające w kościele parafialnym poprzez rewitalizację ołtarza głównego i figur w kościele. Prócz tego opracowano dokumentację na zabezpieczenie osuwiska ziemnego w rejonie górnego Byczenia poprzez budowę trzech murów oporowych dwóch dróg dojazdowych i infrastruktury odwadniającej.

Zapraszamy do oglądania!