„Światło pszennego chleba, w którym wieczność na chwilę zamieszka…” – cytat z jednego z poematów Karola Wojtyły był osnową uroczystości dożynkowej, jaką zorganizowali mieszkańcy wsi Sosnowa. W minioną niedzielę w tej niewielkiej miejscowości uroczyście i radośnie obchodzono święto plonów.

Wedle dobrej tradycji najpierw była Msza św. celebrowana pod przewodnictwem ks. dziekana Wojciecha J. Dąbrowskiego w miejscowym kościele pw. Św. Maternusa. Liturgię poprzedziło procesyjne wprowadzenie korony dożynkowej, po którą księża i ministranci wyszli na plac kościelny. W kazaniu usłyszeć można było – w oparciu o cytowany na wstępie fragment poematu Karola Wojtyły – przesłanie o pracy na roli, jako o służbie. „Wprawdzie ziemia jest warsztatem pracy rolnika, to jednak nie można utożsamiać jej uprawiania z pracą najemną” – stwierdził kaznodzieja i dodał, że „troska o ziemię i jej plony wymaga sięgania wyobraźnią dalej, niż jeden rok, a rolnictwo nie może być grabieżą ziemi, lecz jej pielęgnowaniem”.  Wnętrze XVIII-wiecznego kościoła, dzięki słonecznej aurze, wypełnione było światłem, co niezwykle korespondowało z innymi cytowanymi w kazaniu frazami poezji Karola Wojtyły: „Aż dotąd doszedł Bóg i zatrzymał się krok od nicości, tak blisko naszych oczu. Zdawało się sercom otwartym, zdawało się sercom prostym, że zniknął w cieniu kłosów. A kiedy uczniowie łaknący łuskali kłosy pszenicy, jeszcze głębiej zanurzył się w łan. Uczcie się, proszę, najmilsi, ode mnie tego ukrycia. Ja, gdzie ukryłem się, trwam. Powiedzcie, kłosy wyniosłe, czy wy nie wiecie, gdzie się zataił? Gdzie Go szukać? – kłosy, powiedzcie, gdzie Go szukać w tym urodzaju?” Msza św. zakończyła się życzeniami, jakie w imieniu mieszkańców Sosnowej, skierowane zostały do ks. dziekana Wojciecha J. Dąbrowskiego z racji 25-lecia jego święceń kapłańskich.

Po zakończeniu modlitwy w kościele, korowód dożynkowy przemaszerował na plac w pobliżu świetlicy wiejskiej. Tam, w obecności gości i mieszkańców dopełniono tradycji prezentacji korony żniwnej. Marcin Czerniec – wójt gminy Kamieniec Ząbkowicki, ks. dziekan Wojciech J. Dąbrowski, przewodniczący Rady Gminy Dominik Krekora oraz sołtys wsi Sosnowa radny Ryszard Bierut podzielili się poświęconym w trakcie liturgii chlebem ze wszystkimi obecnymi. Potem był już czas wspólnej dożynkowej biesiady i zabawy do późnych godzin wieczornych.