Gmina Kamieniec Ząbkowicki od 2012 r. prowadzi rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Wójt Marcin Czerniec, podczas konferencji prasowej omówił wyniki tegorocznego etapu prac, które samorząd naszej gminny może prowadzić, dzięki systematycznemu pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych. przyznawanych przez agendy rządowe i samorządowe. Akcentował przy tym, że we wszystkie te działania zaangażowanych jest wiele osób z kręgu samorządu gminnego, jak i ekspertów i specjalistów zewnętrznych.

Tegoroczne prace objęły odnowę mauzoleum, gdzie oczyszczono wnętrze i otoczenie, odnowiono mury i kubaturę wewnętrzną. Zainstalowana została ekspozycji poświęcona dawnym mieszkańcom pałacu, gdzie innowacyjnym akcentem będzie hologram jednej z postaci. W samym pałacu przywrócono stolarkę okienną parteru i zrekonstruowano balustradę tarasu widokowego. Odtworzone zostały cztery główne sale parteru obiektu, gdzie będzie można oglądać: historię ogrodu pałacowego, wizualizację multimedialną całego zespołu pałacowo-parkowego oraz odtworzoną sale myśliwską, gdzie przy zastosowaniu aplikacji można będzie wykreować sobie osobistą pamiątkową pocztówkę. Wyznaczone, oznakowane i oświetlone są trasy edukacyjno-turystycznej wewnątrz ogrodzonego zespołu pałacowo-parkowego Uruchomiona też została aplikacja mobilna pomocna w zwiedzaniu kompleksu pałacowo-parkowego. Jak dodał włodarz, dzięki dofinansowaniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego możliwe stało się odtworzenie sklepień wielkiej sali jadanej oraz sklepień dawnej kaplicy pałacowej. Te dwa ostatnie elementy zostaną zrealizowane jeszcze w tym rok, aby z wiosną 2019 r. można było je otworzyć dla zwiedzających pałac.

„Skala pozytywnych zmian, jakie widać wewnątrz oraz w otoczeniu pałacu jest wielka i może być źródłem uzasadnionej satysfakcji. Pałac i park z roku na rok wracają do świetności, przyciągają dziesiątki tysięcy turystów, przysparzają gminie dochodów i są miejscem pracy dla wielu mieszkańców. Wartość przeprowadzonych w tym roku prac konserwatorskich w obrębie pałacu, mauzoleum i parku to kwota ok. 7 mln zł. Mają też wartość niematerialną w postaci wrażeń z jakimi wyjeżdżają goście i co sprawia, iż chcą ponownie przybywać do Kamieńca Ząbkowickiego” – mówił wójt Marcin Czerniec.