Zachęcamy do lektury „Wiadomości Kamienieckich” w dostępnej zwyczajowo wersji papierowej lub elektronicznej – można pobrać plik PDF lub obejrzeć poprzez załączone poniżej grafiki.

Piszemy o sezonie wakacyjnym w Pałacu Marianny Orańskiej. W ubiegłym roku odwiedziło prawie 80 tysięcy osób. Spodziewamy się, że w tym roku i najbliższych latach ta liczba będzie się zwiększać. Jest też dobra informacja o tym, że udało się znaleźć wykonawcę budowy farmy fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim. Na to zadanie nasza gmina pozyskała 15 milionów złotych. Jest też mowa o innych ważnych inwestycjach, które w zdecydowanej większości prowadzimy dzięki pozyskanym dofinansowaniom. Jest też mowa o miłym jubileuszu Centrum Integracji Społecznej. Są ponadto relacje z wielu wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej społeczności.