Remont drogi gminnej w dolnej części Doboszowic, która została znacząco wyeksploatowana przez miejscową kopalnię, poddana gruntownej przebudowie na koszt firmy. 

Taki jest rezultat porozumienia zawartego pomiędzy gminą a właścicielem kopalni. Podpisana też została umowa z wykonawcą na kontynuację wodociągowania sołectwa Doboszowice. Roboty mają być zakończone do końca bieżącego roku.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec zaprasza mieszkańców sołectwa Doboszowice na zebranie wiejskie które odbędzie się dzisiaj, tj. w piątek 7 września 2018 r. o godz. 17:00 w sali sportowej przy budynku szkoły. Podczas spotkania omówione zostaną warunki realizowania przyłączy do poszczególnych budynków, jak również przebieg całego zadania inwestycyjnego.