Jeszcze przed wakacjami letnimi w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II we wszystkich klasach odbyła się zbiórka przyborów szkolnych przeznaczonych dla dzieci z dalekiej Tanzanii, którymi opiekuje się misjonarka siostra Rachela.

Po raz kolejny wielu uczniów, rodziców i pracowników szkoły okazało swoje dobre serce i wspomogło tym razem inicjatywę misjonarki, poprzez przekazanie darów – szkolnych przyborów do rysowania i malowania. Dziękujemy wszystkim, którzy przejęli się losem afrykańskich dzieci i aktywnie włączyli się do naszej akcji za hojność, życzliwość, bezinteresowną chęć do czynienie dobra, wrażliwość otwierającą serca na potrzeby innych ludzi.

Samorząd Uczniowski / Szkolny Klub Wolontariatu