Uczniowie klas IIA i IIIA Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Piekarni Pana Józefa Białasa przy ulicy Ząbkowickiej oraz do Pałacu Marianny Orańskiej przy ulicy Zamkowej. Wspomniana grupa uczniów odbyła wycieczkę 21 września 2016 r. Następnego dnia tą samą ścieżką podążały klasy IIB i IIIB.

Uczniowie w Piekarni dowiedzieli się o tajnikach wyrobu pieczywa, gdzie uważnie przyglądali się całemu procesowi, a także mieli możliwość wyrobu własnych bułeczek. W nagrodę uczniowie otrzymali świeże bułeczki oraz smakowite ciastka.

Kolejnym punktem ścieżki edukacyjnej był Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Uczniowie mogli zaczerpnąć wiedzy historycznej, począwszy od narodzin Marianny Orańskiej po pożar, który sprawił iż Pałac został ruiną, aż po dzień dzisiejszy, gdzie Pałac dostaje swoje drugie życie i na nowo jest odbudowywany. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fontanny, widok z głównego tarasu, a także jadalnia Marianny Orańskiej. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia projekcji filmu specjalnie przygotowanego dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki o Pałacu. Pan Wójt Marcin Czerniec wsparł pomysł, by uczniowie Zespołu Szkół nr 2  mieli możliwość zobaczenia pięknego obiektu jakim jest Pałac Marianny Orańskiej i wzbogacić się o nową wiedzę. „Serdecznie dziękujemy osobom, które umożliwiły nam przeżycia tak wspaniałego dnia” – mówili uczestnicy wycieczki.