Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 powitali wiosnę.

Program artystyczny przygotowały klasy I b i III c. Były wiersze, piosenki i tańce. Część artystyczną uwieńczył pokaz wiosennych kapeluszy. Każda klasa prezentowała swój przygotowany kapelusz. Podsumowaniem apelu było ogłoszenie wyników konkursów plastycznych: „Wielkanocne jajko”, „Pani Wiosna”.

Pani Dyrektor wraz z panią Krystyną Głuszczak wręczyły  nagrody wyróżnionym uczniom. Następnie wszyscy uczniowie klas I – III kolorowym korowodem przeszli ulicami Kamieńca, aby obudzić śpiewem i graniem na instrumentach uśpioną wiosnę.