Reprezentacja ZSP nr 2 z Kamieńca Ząbkowickiego – w składzie: Bartłomiej Zinkiewicz, Błażej Bołaz – uczestniczyła w IV Dolnośląskim Konkursie Historycznym ,,Żołnierze Wyklęci – Żołnierze Niezłomni”.

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy na temat najnowszej historii Polski, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. W tym roku postacią przewodnią konkursu był Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”. Finał odbywał się 3 marca 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej pod patronatem m.in. Ministra Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Biskupa Diecezji Świdnickiej, Instytutu Pamięci Narodowej.

W eliminacjach brało udział dziesięć szkół podstawowych i pięć ponadpodstawowych. Po zarejestrowaniu się kandydatów wysłuchaliśmy interesującego wykładu na temat Podziemia Niepodległościowego, który przygotowany został przez Stanisława Kiełba z IPN-u Wrocław. Następnie zaproszono nas na konkurs, który miał II rundy. Trzeba było posługiwać się pilotem i odpowiednio szybko wybierać poprawne odpowiedzi. Po I rundzie byliśmy na III miejscu. A w finałowej rundzie pokonaliśmy SP z Międzylesia i Sobótki zdobywając I miejsce. Bardzo się ucieszyliśmy z wygranej.

Wielu wrażeń i wzruszeń dostarczył nam koncert młodzieży ZSO z Bystrzycy na temat Żołnierzy Wyklętych, który odbył się po ogłoszeniu wyników w MDOK –u. Nagrody i dyplomy odebraliśmy z rąk m.in. pani burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, dyrektora ZSO. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym przedsięwzięciu. Bardzo dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom, uczniom ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej za miłe przyjęcie i wspaniałą atmosferę podczas konkursu.

Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

Uczestnicy konkursu
pod opieką A. Nowakowskiej